EDNA LOGO 1
EDNA LOGO 1

אביב פריצקי הוא הסוכן של משפחת עמוס אבידן מהאלגו טריידינג