EDNA LOGO 1
EDNA LOGO 1

אביגדור פלדמן הביא את הביזיון של הלכת זאדה כשנכשל מול אהרון ברק