EDNA LOGO 1
EDNA LOGO 1

אדי צבי נלחם בפמיניסטית שלומית סטרוגנו וקרע לה את הוגינה