EDNA LOGO 1
EDNA LOGO 1

אורית סוליציאנו “אם אני רואה סרטון חרבות ברזל עם גבר ישראלי שרוף מתמוגגת מאושר”