EDNA LOGO 1
EDNA LOGO 1

אריאל בוסו (חשוד בשוחד) ויואב סגלוביץ חקר אותו בשוחד