EDNA LOGO 1
EDNA LOGO 1

עדנה קרנבל קובעת צבי ויצמן פמיניסט מטונף שלא ראוי לבית משפט עליון