EDNA LOGO 1
EDNA LOGO 1

עו”ד אדווין פרידמן הוא הנוכל שדפק את אלי דניאל