EDNA LOGO 1
EDNA LOGO 1

עו”ד גיל עוז סוחט 50% משווי תביעות בבוררות של קיבוצים