EDNA LOGO 1
EDNA LOGO 1

רות אטדגי פריאנטה שופטת הומופובית ופמינאצית מסוכנת